DOKUMENTY - MOS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w GONIĄDZU

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Przejdź do treści
DOMUMENTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO
 1. STATUT  - PLIK
 2. PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY - PLIK
 3. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW PLIK

DOKUMENTY URLOPOWANIE

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM DO PLACÓWKI
 1. Zgoda na leczenie i podawanie lekarstw PLIK
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PLIK
 3. Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych PLIK
 4. Oświadczenie o ubezpieczeniu PLIK
 5. Informacja o braku ubezpieczenia PLIK
 6. Podanie o zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce PLIK
 7. Zgoda na udostępnienie  wizerunku  dziecka PLIK
 8. Klauzula informacyjna – Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego / legitymacji szkolnej PLIK
 9. Podanie o przyjęcie do MOS -PLIK
CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY ORYGINAŁU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO?
 • Należy zwrócić się do dyrektora  z pisemnym wnioskiem  o wydanie duplikatu świadectwa najlepiej na e-mail sekretariat@mowgoniadz.pl, lub przez panel w zakładce KONTAKT
 • podać w piśmie  swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia, lata nauki bądź rok ukończenia szkoły) adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego, aktualny adres korespondencyjny, na który zostanie przesłany duplikat,
 • dołączyć podpisaną klauzulę RODO PLIK
 • należy również wpłacić kwotę 26,00 złotych za wydanie duplikatu na rachunek bankowy Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Nr konta 53 8085 0005 0130 0794 2000 0050. Na przelewie proszę wpisać informację „za duplikat świadectwa”,
 • po otrzymaniu w/w kwoty prześlemy  duplikat świadectwa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 • W razie pytań można kontaktować się telefonicznie-  857380023 Pani Marianna Matwiejczyk.
PRAKTYKI
 • Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia praktyk.  Dotyczy to studentów kierunków: pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, prawo, administracja i inne. Mamy podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersyetetm Gdańskim.
 • Dla osób dojeżdżających z dalszych odległości  (np. Warszawa) możemy zapewnić noclegi i wyżywienie ( TO ZALEŻY OD AKTYWNOŚCI)
 • W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt  e-mail lub telefoniczny. D Warunki organizacji praktyk są negocjowane indywidualnie. Dla osób odbywających praktyki umożliwiamy również przeprowadzenie badań do pracy licencjackiej i magisterskiej.
 • Opiekunem praktyk jest Pani Paulina Waszkiewicz Kontakt  857380023, 451158303  paulina.wasniewska@mowgoniadz.pl
WOLONTARIAT
 • Zapraszamy osoby chętne na wolontariat do Centrum. Dotyczy to zarówno studentów, jak i osób dorosłych, emerytów, osób pracujących. Przyjmiemy wszystkie osoby niezależnie od wieku i wykształcenia. Liczy się pomysłowość i chęć pracy z młodzieżą. Można pomagać w zajeciach szkolnych, organizować zajęcia pozalekcyjne. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły. Osoby chętne proszę o kontakt 500017023.
STAŻE
 • Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia STAŻY na stanowisku pracownika socjalnego/ opiekuna nocnego  finansowanych przez Urzędy Pracy.
 • Osoby, które chcą odbyć staż w Ośrodku  proszone proszone są o kontakt  telefoniczny lub e-mail.  Dane kontaktowe na stronie.
 • Warunek:  dotyczy osób studiujących lub tych,  które ukończyły studia z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pracy socjalnej lub pokrewnych.
BADANIA NAUKOWE
 • Wymagania:
  • zaświadczenie z uczelni,
  • przesłanie wzorów ankiet, które będą  wykorzystywane do badań,
  • podpisanie oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy danych wychowanek (w przypadku korzystania z akt osobowych).
Kontakt z Panią Pauliną Waszkiewicz  857380023
 Statystyki
Wróć do spisu treści