O NAS - MOS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w GONIĄDZU

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
Przejdź do treści
Do umieszczenia w placówce nie jest wymagane postanowienie sądu – to rodzice, prawni opiekunowie decydują o skierowaniu uczennicy do Ośrodka. Ma on bowiem pełnić funkcję profilaktyczną, zanim pojawią się poważne problemy wychowawcze i będzie musiał ingerować sąd rodzinny. Osoby z postanowieniem sądu rodzinnego mogą być umieszczone w ośrodku wychowawczym. W tej sprawie prosimy o kontakt z dyrektorem Centrum. Dane w zakładce kontakt.
EDUKACJA
Wychowanki mają możliwość uczęszczania do szkoły podstawowej,  liceum ogólnokształcącego lub technikum o profilu fryzjerskim, handlowym i gastronomicznym. W przypadku uczennic szkoły podstawowej  z opóźnieniem szkolnym oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne i możliwość promocji śródrocznej. Oznacza to, że w ciągu jednego roku nauki, uczennica może nadrobić zaległości szkolne i ukończyć dwie klasy. Ponadto wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zawodowych z zakresu gastronomii, fryzjerstwa lub kosmetologii.

Wychowanki mają możliwość uczęszczania do:
  • szkoły podstawowej - klasa 7 i 8,
  • liceum ogólnokształcącego  1-2 klasa
  • technikum o profilach 1-2 klasa
  • technik usług fryzjerskich
  • technik żywienia i usług  gastronomicznych
  • technik handlowiec
  • w szczególnych wypadkach umożliwiamy uczennicm dalszą  naukę w ZSOiZ w Mońkach.
W przypadku uczennic szkoły podstawowej  z opóźnieniem szkolnym oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne i możliwość promocji śródrocznej. Oznacza to, że w ciągu jednego roku nauki, uczennica może nadrobić zaległości szkolne i ukończyć dwie klasy. Ponadto wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zawodowych z zakresu gastronomii, fryzjerstwa lub kosmetologii.

WYCHOWANIE
Głównym celem pracy wychowawczej jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, aby opuszczając instytucję socjoterapeutyczną były wyposażone w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych. W trakcie pobytu w Ośrodku chcemy osiągnąć dwa podstawowe cele: po pierwsze dać podopiecznym placówki wiedzę i umiejętności przydatne na starcie w dorosłe życie, a po drugie, a może po pierwsze, nauczyć je wiary w siebie i przekonać, że przyszłość zależy w dużej mierze od ich postawy, zaangażowania i wysiłku. Drogą do tego jest włączenie wychowanek do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym. Dziewczęta mają możliwość uczestnictwa w kilkunastu kołach zainteresowań. Ponadto wychowanki uczestniczą w różnorodnych zajęciach psychoedukacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych problemów rozwojowych.
WARUNKI POBYTU
Ośrodek mieści się w wielopiętrowym domu jednorodzinnym, położonym w centrum miasta, przy ulicy Wojska Polskiego 9. Na piętrze znajdują się pokoje wychowanek, łazienka. Na parterze kuchnia z jadalnią, pokój gościnny, sala komputerowa i salon. Dodatkowo do dyspozycji jest sala sportowa, plastyczna, terapeutyczna i muzyczna.

Wychowanki mieszkają pod opieką wychowawcy (zgodnie z zasadami statutowymi Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa), ale samodzielnie przygotowują posiłki, sprzątają, dokonują drobnych prac remontowych,  opracowują budżety na wyżywienie, organizują wyjazdy. Samodzielnie chodzą do szkoły. Osoba dorosła pełni wyłącznie funkcję coacha. Dzięki temu są stopniowo przygotowywane do dorosłego życia.

Od 2022 roku wychowanki, które kończą 18 lat  mogą zamieszkać w mieszkaniu usamodzielnienia. W tym wypadku  mieszkają one w domku jednorodzinnym już bez opieki wychowawcy. Otrzymują własny budżet na zakupy i muszą samodzielnie planować wydatki na bieżące utrzymanie. Mogą uczęszczać do szkół w Centrum lub w przypadku braku odpowiedniej oferty kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
SALE LEKCYJNE
 • Szkoła dysponuje 6 klasopracowniami wyposażonymi w sprzęt multimedialny, monitory dotykowe, projektory i tablice interaktywne.
 • Zajęcia praktyczne są zorganizowane w salach do zajęć zawodowych, a dodatkowo Centrum prowadzi własny zakład fryzjerski, który świadczy usługi dla ludności.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w kuchni Centrum, Zakładzie fryzjerskim i sklepie spożywczym na terenie Goniądza.
 Statystyki
Wróć do spisu treści