OFERTA - MOS Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Celem  socjoterapii  jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, by opuszczając MOS były wyposażone  w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych. Kompetencje to po prostu umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych  i życiowych.  Rozwijanie ich jest jednym z głównych elementów procesu socjoterapii. Omówionym kompetencjom przypisuje się bardzo istotną rolę w życiu współczesnego człowieka. Są  determinantami  dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych i zawodowych. Można to osiągnąć w każdej placówce - wystarczy zmienić model oddziaływań wychowawczych z korekcyjnego na twórczy, rozwijający potencjalne zdolności wychowanek. W naszym wypadku jest to włączenie podopiecznych do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym.  Socjoterapia jest  realizowana w oparciu o koncepcję Twórczej resocjalizacji, której autorem jest Pan prof. dr hab. Marek Konopczyński. Poniżej mogą sie Państwo zapoznać z organizowanymi w naszej placówce zajęciami. Są to zajęcia cykliczne, realizowane przez pracowników MOS. Udział wychowanek w nich jest dobrowolny. 
W MOS realizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych. Są one dostosowane do zainteresowań, pasji, zdolności wychowanek. Są to zajęcia SPORTOWO-REKREACYJNE (piłka siatkowa, piłka nożna, nordicwalking, pływanie, wędkarstwo, żeglarstw, jazda konna,tenis). Zajęcia ARTYSTYCZNO-POZNAWCZE ( zespół muzyczny, kabaret, teatr, zajęcia plastyczne, rękodzieło, papieroplastyka, zajęcia ceremiczne, gazetka szkolna, klub filmowy, klub fotograficzny). Ponadto wychowanki mają możliwosć uczestnictwa w zajęciach takich jak: harcerstwo, wolontariat, teatr, które są organizowane wspólnie z młodzieżą ze szkół masowych.
 Kształtowanie kompetencji zawodowych i zaradności życiowej jest traktowane w kategoriach jednego z najważniejszych zadań MOS. Zwłaszcza w kontekście procesu usamodzielniania wychowanek wyposażenie ich w kompetencje zawodowe to podstawowa dodana wartość edukacyjna. MOS opuszczają najczęściej osoby 17-18. letnie, które kontynuują naukę na poziomie zawodowym lub podejmują pracę. Podstawowym elementem tego procesu jest aktywizacja zawodowa. Współczesny rynek pracy można określić jako trudny i wymagający dla wszystkich młodych ludzi szukających zatrudnienia. Skala trudności w wejściu w role zawodowe wychowanek jest z oczywistych powodów jeszcze większa. Dlatego w ramach zajęć dodatkowych organizujemy zajęcia z fryzjerstwa, gastronomii i kosmetologii. Wychowanki oprócz nauki zawodu w MOS mają możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych w firmach zewnętrznych. Taka sytuacja ułatwia im naukę, dalsze szkolenie zawodowe, a także odnalezienie się na prawdziwym rynku pracy, gdzie oprócz umiejętności praktycznych ważne są też kompetencje społeczne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego