O NAS - MOS Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii powstał 1 sierpnia 2012 roku. Wchodzi w skład Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Mos jest mała, kameralną placówką oferującą tylko 12 miejsc. Do umieszczenia w placówce nie jest wymagane postanowienie sądu– to rodzice, prawni opiekunowie decydują o skierowaniu uczennicy do Ośrodka. Ma on bowiem pełnić funkcję profilaktyczną, zanim pojawią się poważne problemy wychowawcze i będzie musiał ingerować Sąd Rodzinny.

EDUKACJA. Wychowanki mają możliwość uczęszczania do szkoły podstawowej,  liceum ogólnokształcącego lub technikum o profilu fryzjerskim lub gastronomicznym. W przypadku uczennic szkoły podstawowej  z opóźnieniem szkolnym oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne i możliwość promocji śródrocznej. Oznacza to, że w ciągu jednego roku nauki, uczennica może nadrobić zaległości szkolne i ukończyć dwie klasy. Ponadto wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zawodowych z zakresu gastronomii, fryzjerstwa lub kosmetologii. 

WYCHOWANIE. Głównym celem pracy wychowawczej jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, aby opuszczając instytucję resocjalizacyjną były wyposażane w kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych. W trakcie pobytu w Ośrodku chcemy osiągnąć dwa podstawowe cele: po pierwsze dać podopiecznym placówki wiedzę i umiejętności przydatne na starcie w dorosłe życie, a po drugie, a może po pierwsze, nauczyć je wiary w siebie i przekonać, że przyszłość zależy w dużej mierze od ich postawy, zaangażowania i wysiłku Drogą do tego jest włączenie wychowanek do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym w jak największym stopniu organizowanych w środowisku lokalnym. Dziewczęta mają możliwość uczestnictwa w kilkunastu kołach zainteresowań. Ponadto wychowanki uczestniczą w różnorodnych zajęciach psychoedukacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych problemów.
Ośrodek mieści się w dwupiętrowym domu jednorodzinnym, położonym w centrum miasta, przy ulicy Wojska Polskiego. Na piętrze znajdują się pokoje wychowanek, łazienka. Na parterze kuchnia z jadalnią, pokój gościnny, sala komputerowa i salon. Dodatkowo do dyspozycji jest sala sportowa, plastyczna i muzyczna. Wychowanki mieszkają pod opieką wychowawcy (zgodnie z zasadami statutowymi Ośrodka w zakresie bezpieczeństwa), ale samodzielnie przygotowują posiłki, sprzątają, dokonują drobnych prac remontowych,  opracowują budżety na wyżywienie, organizują wyjazdy. Samodzielnie chodzą do szkoły. Osoba dorosła pełni wyłącznie funkcję coacha. Dzięki temu są stopniowo przygotowywane do dorosłego życia.  
 W roku szkolnym 2019/20 wychowanki, które kończą 18 lat będą mogły zamieszkać w mieszkaniu usamodzielnienia. W tym wypadku wychowanki mieszkają w domku jednorodzinnym już bez opieki wychowawcy. Otrzymują własny budżet na zakupy i muszą samodzielnie planować wydatki na bieżące utrzymanie. Mogą uczęszczać do szkoł w Centrum lub w przypadku braku odpowiedniej oferty kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego